Palvelutarjonta

Arkkitehtuuriratkaisut

Onko yrityksessäsi tarve arvioida IT arkkitehtuuria strategian tarkentuessa tai muuttuessa? Suunnitella arkkitehtuuri uudelleen huomioiden arkkitehtuurin periaatteita, julkisia standardeja sekä parhaita käytäntöjä?

Lennokki
Kasi

Trusted advisor – Onsight neuvonantajana

Nykyisissä alati muuttuvassa IT-maailmassa organisaatioilta vaaditaan jatkuvaa kehittymistä oman osaamisen sekä liiketoiminnan ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Vianselvitys ja ongelmanratkaisu

On tilanteita jolloin organisaatiolla on tunne, että jokainen kivi on käännetty ja kaikki mahdollisuudet taklattu mutta ratkaisua ei ole näkyvissä.

Raketti
Kruunu

Konsultointi

Onsightin asiantuntijoiden osaaminen perustuu henkilöiden laajaan ja vankkumattomaan kokemukseen eri puolilla maailmaa läpi erilaisten toimialojen, unohtamatta aktiivista kouluttautumista.

Migraatio- ja hybridiratkaisut

Integraatioratkaisut ovat muun muassa käyttöönottoon liittyviä migraatioita, järjestelmien välisiä integraatioita, jotka rakennetaan pysyvään tiedon välitystarpeeseen tai loppukäyttäjän laitteiden ja liiketoimintajärjestelmän välisiä integraatioita. Yhä enemmän tarvitaan myös operatiivisten järjestelmien ja pilvipalvelujen tai mobiilikanavan välisiä integraatioita.

Graafiset_elementit
Lennokki

Vaatimusmäärittely ja tekninen suunnittelu

Vaatimusmäärittelyllä varmistetaan, että asiakaan toiveet ja vaatimukset löytyvät asiaan kuuluvalla tarkkuudella toteutuskelpoisessa muodossa. Onsightin asiantuntijan avustuksella asiakkaalle toteutetaan selkeä vaatimusmäärittely projektin toteutusvaihetta varten.