Vaatimusmäärittely ja tekninen suunnittelu

Vaatimusmäärittelyllä varmistetaan, että asiakaan toiveet ja vaatimukset löytyvät asiaan kuuluvalla tarkkuudella toteutuskelpoisessa muodossa. Useassa tapauksessa asikas tietää mitä haluaa, mutta vaatimusmäärittelyn kirjoittamisesta organisaatiossa ei ole kokemusta.

Onsightin asiantuntijan avustuksella asiakas käy projektin vaatimukset läpi. Vaatimukset dokumentoidaan prosessin seuraavia vaiheita varten.

Prosessissa organisaatio kerryttää samalla tietoa vaatimusmäärittelyn laatimisesta.

Tekninen suunnitelma syntyy vaatimusmäärittelyn jatkeena ja vaatii tuotantoympäristön, toteuttamismallin sekä tuotteen ominaisuuksien ja vaatimuksen ymmärtämistä ja osaamista.

Myös teknisen suunnitelman laatiminen voidaan toteuttaa yhdessä asiakasorganisaation kanssa.

Ota yhteyttä!